Сайт селидівського професійного ліцею

» Меню сайту
» Вхід до сайту
» Пошук
Главная » 2014 » Июль » 3 » Звіт 2013-2014
11:21
Звіт 2013-2014
З В І Т

Про підсумки роботи за 2013-2014 навчальний рік

2014рік
м. Селидове

Звіт
освітньої діяльності
Селидівського професійного ліцею

Селидівський професійний ліцей здійснює підготовку кваліфікованих робітників для вугільної та енергетичної промисловості, машинобудівної промисловості, харчової промисловості, побутового обслуговування населення за ліцензією.
Проектна потужність училища 700 учнів.
Для забезпечення підготовки кваліфікованих робітників в училищі є ліцензії з професій, що визначені Державною акредитаційною комісією України, відповідно до рішення ДАК. У 2012 році пройшли атестацію з професій та у сфері загальної середньої освіти і визнани атестованими з достатнім рівнем освітньої діяльності до 2022 року
Ліцей має достатню матеріально-технічну базу для кожної професії,
філію у місті Новогродівка по вулиці Шкільна, 24.
Селидівський професійний ліцей діє на основі статуту, який розроблений на основі законодавства України: „Положення про професійно-технічний заклад”, Закон України „Про освіту”; „Про професійно технічну освіту”.
Статут розглянутий та затверджений на загальних зборах трудового колективу 9 вересня 2013 року. Зареєстрований Міністерством освіти і науки наказ від 15.04.2014р. №425.
Ліцей фінансується на нормативній основі за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування з позабюджетних коштів.
Ліцей має державний акт на право постійного користування землею, виданий рішенням виконавчого комітету Селидівської міської ради депутатів
Підготовка робочих кадрів здійснюється на підставі угод з підприємствами замовниками.
Проводиться система та ефективна робота з професійної орієнтації, про що свідчать результати: на протязі останніх років план прийому учнів з року в рік виконується.
Так: 2011-2012 навч. рік план 180 прийнято 144 чол.
2012-2013 навч. рік план 180 прийнято 151 чол.
2013- 2014 навч. рік план 180 прийнято 149 чол.
На комерційній основі- 116
Контингент учнів формується в основному з міст Селидове,, Гірник, Новогродівка, Українськ, останнім часом географія поширюється до міст Червоноармійськ, Димитрово, Білозірськ, селищ Михайлівка, Мемрик, Гродівка, Миколайвка, Желанна, Очеретино, Орлівка.
Все це забезпечується постійною працею інженерно-педагогічних працівників зі школи, міст, згідно з взаємними планами та контролю за профорієнтаційною роботою.
Профорієнтаційна робота ведеться постійно протягом навчального року. У вересні на педагогічній раді проводяться підсумки профорієнтаційної роботи і розробляються заходи щодо поліпшення ії на наступний рік. З цією метою видається наказ по ліцею по закріпленню відповідних осіб за кожною школою міст та сел, розробляються заходи щодо проведення цієї роботи. Систематично проводяться зустрічі інженерно-педагогічних працівників ПТУ з учнями випускних класів, відвідуються шкільні класні та батьківські збори. Щорічно в травні місяці в актовому залі ліцею відбуваються профорієнтаційні зльоти випускних класів шкіл, які проходять під дивізом: „Робітничому класу – гідне поповнення”. Ярмарки професій: «Запрошуємо до навчання», «Дні ліцея у школі».
За мету вони ставлять більш повне ознайомлення школярів з традиціями ліцею, професійними напрямками, переможцями олімпіад та професійних конкурсів. Також проводяться „Дні відчинених дверей”, «Майстер клас». Знят фільм – реклама «Селидівський професійний ліцей» 15 примірників цього фільму отримали адміністрація та головуючи методичного об’єднання. Зараз готується новий фільм: « Ліцей запрошує на навчання». Зараз готується повний фільм: «Ліцей запрошує на навчання». Підготовлені стенди. Хотілось щоб ці фільми були у кожного профорієнтатора у кожній школі. Заслуговує уваги фільм, який засняла група ПМ – 24, керівник – Домрачева І.Ф. це проведення роботи у групі, конкурси професійної майстерності. Фрагменти цього фільму ми використовуємо на випускних балах, та днях ліцею у школі.
Хотілося б, щоб подібні фільми були зняти по кожній групі, з кожної професії.
Пільгами при зарахуванні користуються діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та діти багатодітних сімей.
Так, у 2011-2012 (навчальному році було прийнято) – 14 сиріт
2012-2013 - 14 сиріт
2013-2014 - 9 сирітЗВІТ
про підсумки роботи за 2013-2014 навчальний рік
Селидівського професійного ліцею
станом на 01.07.2014 р.

1. Відомості про контингент учнів
Ку
рс Гру
па Тер
мін навчан
ня Назва професії

Кількість учнів Ви
пуще
но Відраховано Прийнято протягом нвчального року Примітка
01.09.
13 27.06.
14 Переведе-но в іншій заклад Самовільно залишили навчання За порушенням дисциплін Інші порушення
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
І курс на базі базової загальної середньої освіти
І КК-8 3,0 Кухар кондитер 19 16 - 3 - - - -
ПМ-17 3,0 Перукар, манікюрниця 19 18 - 1 - - - -
ЕС-2 3,5 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 29 30 - - - - - 1
ЕС-15 3,5 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 30 29 - 1 - - - -
ЕГЗ-14 3,0 Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт 26 24 - 4 - - - 2
Всього: 123 117 9 3
ІІ курс на базі базової загальної середньої освіти
КК-12 3,0 Кухар кондитер 26 24 - 2 - - - -
АВ-11 3,0 Апаратник вуглезбагачення, машиніст збагачення та брикетування вугілля 17 19 - - - - - 2
ПМ-13 3,0 Перукар, манікюрниця 26 26 - - - - - -
ЕС-1 3,5 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 30 30 - - - - - -
ЕГЗ-5 3,0 Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт 22 22 - 1 - - - 1
Всього: 121 121 3 - - - 3
ІІІ курс на базі базової загальної середньої освіти
ІІ КК-10 3,0 Кухар кондитер 24 - 24 - - - - -
ЕГЗ-7 3,0 Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт 24 - 24 1 - - - 1
ПМ-24 3,0 Перукар, манікюрниця 29 - 29 - - - - -
ЕС-4 3,5 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 29 29 - - - - - -
АВ -21 3,0 Апаратник вуглезбагачення, машиніст збагачення та брикетування вугілля 19 - 18 - - - 1 -
Всього: 125 29 - 1 - - - 1
Разом: 369 267 95 13 - - 1 7
ІV курс на базі базової загальної середньої освіти
ІV ЕС-3 3,5 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 29 - 29 - - - - -
Всього: 29 - 29 - - - - -
Разом: 398 267 124 13 - - 1 7
І курс на базі повної загальної середньої освіти
І К-25 1 рік Кухар 27 - 29 1 - - - 3
П-6 6 міс. Перукар 17 - 21 - - - - 4
ЕГЗ-30 6 міс. Електрогазозварник 24 - 25 - 1 - - 2
ЕС- 26 10 міс.. Електрослюсар підземний 28 - 27 - 6 - - 5
АВ 9 тиж. Апаратник вуглезбагачення 39 - 39 - - - - -
Всього: 135 - 141 1 7 - - 14
: Разом 504 267 236 14 7 1 21

Щорічно розробляються правила прийому до ліцею на підставі Типових. Видається наказ про роботу приймальної комісії, якісний склад комісії. Відповідальний секретар веде журнал подання документів абітурієнтами, в якому зазначаються:
- дата народження, подані документи, домашня адреса, вибрана професія.
Головою приймальної комісії призначається директор ліцею.
Ліцей проводить роботу по працевлаштуванню випускників.
Рік закінчення ліцею всього випускників Працевлаштовано Призвані в збройні сили України
Направлені Одержали вільне працевлаштування
роботу навчання
2011-2012 132 119 5 8 -
2012-2013 162 146 7 9 -
2013-2014 124 124 - - -

Відрахування учнів за останні роки зменшилось, але у 2010 році треба було позбавитися від баласту, контингент важкий і тягнути мертвих душ далі не було потреби.
Рік закінчення ліцею
Кількість учнів
2011-2012 8
2012-2013 19
2013-2014 15

Основними причинами відрахування є сімейні обставини, незадовільна успішність. Учні здійснюють пропуски занять здебільше через значну вартість проїзду та через матеріальні труднощі, що значно впливає на рівень знань, та взагалі на успішність. В останній час майстрам виробничого навчання та класним керівникам нелегко підтримувати стосунки з батьками дітей, які проживають за межами міста з причин відсутності приміського транспорту, та небажання деяких батьків займатися вихованням своїх дітей та невміння впливати на них, а подекуди небажання займатися своїми дітьми.
У ліцеї розроблені заходи до покращення відвідування учнями ліцею, та іноді важкий матеріальний стан приводить до того, що на 3 курсі учні мають іти працювати.

2. Підсумки державних випускних кваліфікаційної атестації(Таблиця №2)
№ з/п Назва професії Всього учнів Здавало екзамени учнів Випущено
Отримали диплом з відзнакою примітка
За встановленим Підвищ розряд За нижчим розрядом Отримали довідку свідоцтво
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
На базі базової загальної середньої освіти
1 Кухар кондитер 24 24 21 3 - - 3
Дип-лом
2 Перукар, манікюрник 29 29 29 - - - 5
3 Електрослюсар підземний, машиніст підземних установок 29 29 25 4 3 - 3
4 Електрогазозварник,контролер зварювальних робіт 24 24 24 - - - -
5 Апаратник вуглезбагачення 18 18 18 1 1
Всього: 153 153 129 8 3 - 12
На базі повної загальної середньої освіти
1 Кухар 30 30 30 - - 8 Диплом
2 Перукар 21 21 21 - - - - Свідоцтво
3 Електрогазозварник 25 25 25 - - - - Свідоцтво
4 Електрослюсар підземній 27 27 27 - - - 5
5 Апаратник вуглезбагачення 39 39 39 - - - -
Всього: 142 142 142 - - - 13
Разом: 295 295 261 8 3 25

Навчально-виховний процес
Навчально-виховний процес в ліцеї здійснюється згідно річного плану і плану роботи педради на рік, яке обговорюється і затверджується в вересні місяці кожного року на першому засіданні педради. П’ять рази на рік складається розклад занять (так як з нових навчальних планів по новим стандартом, приводить до такого частого розкладу занять).
Згідно плану роботи на рік передбачені заходи по реалізації планів:
- виробничого навчання;
- виховної роботи;
- методичної роботи;
- теоретичного навчання;
- роботи по профорієнтації серед молоді;
- роботи бібліотекаря;
- роботи методичної комісії;
- класних керівників;
- роботи школи „Молодого майстра”;
- роботи школи „Молодого викладача”;
- підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників;
- укріплення навчально-матеріальної бази;
- внутріучилищний контроль;
- економіко-господарчої діяльності.
Розділи передбачені в плані на рік, будуються на основі аналізів навчально-виховної роботи за минулий навчальний рік.

Накази по ліцею
Для здійснення навчально-виховного процесу на початку навчального року видаються накази:
- про прийом учнів на 1 курс навчання;
- про створення педради;
- про закріплення інженерно-педагогічних працівників за навчальними групами кабінетами, лабораторіями, майстернями;
- про проведення санітарного дню, та закріплення навчальних груп за територіями, корпусами щодо підтримки санітарних умов;
- про закріплення членів адміністрації за відповідними днями;
- про створення методичних комісій;
- про педнагрузку на навчальний рік;
- про роботу шкіл молодого майстра та викладача;
- про відповідальність осіб за охорону праці та техніку безпеки;
- про створення добровільно пожежних дружин, відповідальних за протипожежний стан будівель навчального комплексу;
- про закріплення за молодими працівниками;
- про створення атестаційних комісій;
- про проведення директорських контрольних з загальноосвітніх предметів для учнів 1 курсу.
Робота педради спланована на рік за окремим планом. Засідання педради проводиться не менше, як один раз на місяць.
Згідно з навчальними планами по закінченню повного курсу навчання учнів проходять державні атестації з загальноосвітніх що відображається в розкладах випускних та перевідних атестацій.

Виховна, позаурочна та виховна робота
Якщо на протязі 2000-2005 року на українській мові у ліцей велось діловодство та листування то починаючи з 2005-2006навчального року викладання ведеться українською мовою.
Виховна робота в училищі ведеться згідно плану роботи на рік та затверджується директором. Він складається з розділів:
- формування колективу учнів;
- організаційна робота;
- виховання політичної та інформаційної культури;
- правове виховання;
- військово-патріотичне виховання;
- морально-етичне виховання;
- психологічна служба;
- робота педагогічного кабінету по виховній роботі;
- трудове виховання;
- охорона здоров’я та соціальний захист;
- робота бібліотеки;
- фізичне виховання;
- робота з батьками.
Згідно річного плану у ліцеї складають плани виховної роботи в групах.
Виховні та організаційні години проводяться регулярно. Контроль цієї роботи очолює керівник методичної комісії класних керівників Каменєва Л.В., посада заступник директора з виховної робот вакантна, тому цю роботу розподілили заступники директора з НВЧ – Цалова Л.І., заступник директора з НР – Макєєва О.І., та старший мастер Резніченко С.О.
Особлива увага у ліцеї звертається на учнів позбавлених батьківської опіки та учнів, схильних до скоєння злочинів. Харчування дітей сиріт – 17,84грн. зараз 18,32 грн., державна допомога –44,60грн. зараз 45,80 грн. Всього у 2014р. виділено 119310грн.
Випускники отримали одяг у розмірі 680 грн., а також матеріальну допомогу у розмірі 6 прожиткових мінімумів. З 1 січня 2014 року стипендія у розмірі 550 грн. зараз 850 грн. відмінникам 315грн. та індексація. Надходить допомога на придбання навчальної літератури у розмірі 600 грн. З 1 січня 2013 року – 825 грн. Одяг на суму 595грн., щорічно (2-й и 3-й курс), одяг. Усього виділено 3940 грн.
Працевлаштування випускників підтверджуються державною допомогою це близько над 6882грн. Усього 50916 грн.
Нам треба всім звернути увагу та зробити 100% працевлаштування наших випускників та сиріт.
Метою виховної роботи інженерно-педагогічного колективу є створення у учнів національної свідомості, духовності фізичної досконалості, моральної, художньої, естетичної, правової, трудової і екологічної культури.
В теперішній час, коли криза людських відносин, криза порядності панує у суспільстві, на нас педагогічних працівників покладається велика відповідальність.
Кожний рік проводиться неділя української мови та літератури, вшановуються ювілейні дати Т. Шевченка, Л. Українки, і других визначних діячів української літератури і культури.
Проводяться заходи виховання почуття гордості щодо вибору професій у учнів та профорієнтаційна робота з випускниками шкіл міста. Виступи агітаційної бригади. Традиційними стали у ліцеї: „Дні молодого працівника”, „Конкурси професійної майстерності”, «Пасхальний вернісаж», конкурс «Інсценованої пісні» - присвячений річниці Великої перемоги. Конкурси квіткових композицій «Визволитель Донбасу». Показ фільмів при допомозі мультимедіа.
Одним з напрямків виховної роботи є військове-патріотичне виховання молоді. У ліцеї є музеї військової слави, де проводяться уроки мужності та зустрічі з ветеранами Великої Вітчизняної війни, воїнам Афганцями, свята визволення рідного міста, Донбасу, Дню перемоги, до якого завжди проводиться акція „Створи добро”, ветеранам війни надавались перукарські послуги у навчальній перукарні, та на дому безкоштовно. У 2013 році на передодні вшанування пам’яті загиблих воїнів у ліцеї було відкрито меморіальну дошку загиблому випускнику Бондарю Е.М.
Учнями гуртка „Пошук” під керівництвом викладача історії Немикіної Н.В. зібраний багатий матеріал щодо минулого м. Селидове.
Відремонтовано приміщення і ведеться робота по підбору матеріалу для відкриття залу «Історія Селидівського професійного ліцею», підготований альбом. Розпочата робота догідної зустрічі річниці системи професійно-технічної освіти. Розроблені заходи
Позаурочна зайнятість учнів проводиться згідно розкладу. (керівник Беккер В.О.) Художні колективи ліцею є постійними учасниками всіх свят у місті, дипломантами обласних оглядів художньої самодіяльності.
Виховна робота бібліотеки впроваджується згідно річного плану і плану роботи на місяць. При складенні плану приділяється особлива увага сьогоденності і актуальності тем. У червні місяці робота перевірялась. Зроблені зауваження. Складений план усунення недоліків виявленних у хід перевірки за 2014рік.
У активному і читальному залі проводяться „Літературні гостинні”, години ігрової граматики, гра „Щасливий випадок”, „Показуха”, „Шоколадна казка” та інші, вечори: „День сміху”, „День Святого Валентина”, Дню вчителя, Новорічним і Різдвяним святам, «День Святого Миколая» та інші.
Брали участь:
- обласному етапі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна» в межах обласного краєзнавчого руху «Донбас – мій рідний край». Робота учениці Федорченко М. відмічена, як особлива;
- обласному конкурсі – огляді на кращий кабінет з предмету «Захист Вітчизни»;
- обласному конкурсі творчих проектів з іноземної мови, посіли ІІ місце;
- обласному конкурсі педагогічної майстерності на кращий урок з впровадження здоров’язберігаючих технологій з хімії та біології;
- ІІ етапі XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика. Учні ліцею вийшли переможцями і будуть брати участь в обласному етапі конкурсу.
Провели:
- заходи з нагоди вшанування пам’яті Л.Українки, з нагоди дня народження Квітки Цісик до Дня ветерана, до 80-х роковин Голодомору 1932-1933рр.в Україні;
- Європейський тиждень місцевої демократії;
- тиждень Української писемності та мови;
- олімпіади з загальноосвітніх та спеціальних предметів ;триває участь у міському турі олімпіад з загальноосвітніх предметів;
- предметні тижні з математики та гірничої справи;
- позакласні заходи : конкурс художньої самодіяльності, «Візитка групи», «День вчителя», ККВ серед учнів.
Триває:
- участь в обласному етапі ІV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка;
- участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»;
- участь в регіональному та обласному турах XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика;
- участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості серед учнів;
- тиждень проведення акції «Здоров’я дітей – здоров’я нації»
- експериментальна діяльність з впровадження технологій модульного навчання з професії «Кухар, кондитер».
- конкурс професійної майстерності серед учнів з професії «Електрогазозварників»;
- обласному конкурсі – огляді на кращий кабінет з предмету «Захист Вітчизни»;
- Регіональний конкурс художньої само діяльності;
- конкурс «Кращій працівник років» в номінації «Кращій заступник директора з НВР» , викладач з предмету «Художня культура;
- регіональний конкурс технічної, декоративно – прикладної та фото творчості;
- в обласному етапі конкурсу XIV Міжнародного конкурсу з української мови імені П. Яцика.
.Провели:
- заходи з нагоди вшанування пам’яті Т.Г. Шевченко з нагоди 200 річниці народження - Європейський тиждень місцевої демократії;
- тиждень Української писемності та мови;
- тиждень к професії «Кухар, кондитер»;
- тиждень к професії «Апаратник вуглезбагачення»;
- тиждень з предмету правознавства;
- участь по благоустрою міста та прилеглих території.
Триває:
- підготовчі курси для вступу в Дніпропетровський університет учнів ліцею;
- участь у Всеукраїнському конкурсі «Моральний вчинок»;
- участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості серед учнів;
- експериментальна діяльність з впровадження технологій модульного навчання з професії «Кухар, кондитер».
Всі ці добрі справи опубліковані в газеті „Наша Зоря” та показані по телебаченню у м. Селидове.
У читальному залі оформлені постійно – діючи книжкові виставки: „Підліток і закон”, „Курильщик сам собі могильщик”, „Місячні календарі про творчість письменників”.
На початку кожного року складається графік роботи Штабу профілактики правопорушень. Засідання якого проводиться один раз на місяць та відображаються у протоколах. Секретар комісії Клевцова О.І., Пономаренко Н.В.
Заплановані конкретні заходи по профілактиці правопорушень з працівниками правоохоронних органів, кримінальної міліції, служби у справах неповнолітніх при ісполкомі та інших установ. Організовано проводиться всеобуч учнів та їх батьків за такими напрямками: „Міфи і реальність про наркотики та венеричні захворювання”, „Карна відповідальність неповнолітніх”, „Нове в законодавстві України”.
У ліцеї постійно ведеться робота по зменшенню кількості правопорушень. Аналіз їх показує, що всі вони скоєні в позаурочний час, майже всі діти з неповних або малозабезпечених сімей. Серед злочинів переважають кражі та хуліганство. Причинами є як зниження добробуту в сім’ях, так і недостатній контроль за учнями з боку батьків та пед. персоналу училища. Велике значення приділяється індивідуальній роботі з учнями. Ведеться картотека учнів, які стоять на обліку в ІСН, за ними закріплені педагогічні працівники з числа викладачів та майстрів виробничого навчання. З метою недопущення правопорушень поведінка учнів, які стоять на обліку в училищі, розглядається один раз в квартал на Раді профілактики. На неї запрошуються батьки з учнями, які порушують дисципліну, не атестовані, мають пропуски занять без поважних причин. питання дисципліни учнів та правопорушень заслуховуються на Педагогічних Радах.

Таблиця правопорушень
Рік Кол-во П.І.Б. учня № групи
2011-2012 3 1. Шпір А.М.
2. Черненко А.К
3. Жир А.Ю. ЕС – 2
ЕС – 2
ЕС – 1
2012-2013 - - -
2013-2014 1 Дрішко К.М. АВ-21

Пропуски уроків учнями за 2013-2014 навчальний рік

№ з/п Вид навчання Пропущено всого годин Із них На 1-го учня
З поважних причин Без поважних причин З поважних причин Без поважних причин
1 Теоретичне 1740 1500 240 3,0 0,48
2 Практичне 1160 1000 160 2,0 0,32
Разом: 2900 2500 400 5,0 0,8

Розвиток фізкультури та спорту
У ліцеї є відповідна спортивна база, яка дозволяє проводити спортивну роботу гуртків, секцій, згідно до вимог. Працюють спортивні секції з баскетболу, до якої залучено 32 чоловіка, волейболу – 12 чоловік, настільного тенісу – 43 чоловіка, футболу – 37 чоловіка, 36 учнів відвідують секції за містом проживання.
До спортивних секцій залучаються учні, які відносяться до важко виховних та з неблагонадійних сімей, що схильні до правопорушень.
Обсяг охоплення учнів в спортивних секціях та гуртках дорівнює майже 20% відповідно контингенту учнів.
У зв’язку з тим, що молодь має слабу фізичну підготовку, про це свідчать результати медичного огляду. Державні тести були відмінені. Але не зважаючи на це у ліцеї проводиться робота по закальці молоді та покращені їх фізичного стану.
Щороку згідно з календарем спортивних заходів в ліцеї проводились спортивні змагання на першість училища з футболу, волейболу, баскетболу, настільного тенісу, шахів, шашків.
Ліцей кожного року виставляє збірні команди, які приймають участь у міських спортивних змаганнях. Проводились спортивні заходи з окремих видів спорту, команди ліцею приймали участь у обласній олімпіаді учнів ПТНЗ. У місті в змаганнях по тенісу ліцей зайняв І місце.
Ліцей має комплекс навчально-матеріальної бази допризовної підготовки юнаків. Є кабінет на 30 навчальних місць, підсобне приміщення для зберігання навчально-методичного устаткування та технічних засобів. Відновлені стенди: Збройні Сили України, Статут збройних Сил України, Громадянська оборона, Присяга військовослужбовця.
Навчально-матеріальна база відповідає вимогам і забезпечує виконання усіх розділів навчальної програми, знаходиться у задовільному стані. Планові, обласні та міські перевірки військкоматами стану допризовної підготовки юнаків патріотичного виховання молоді признані задовільними.
В ліцеї патріотичному вихованню молоді надається достатня увага, яка підкріплюється появою планів проведення основних заходів з патріотичного виховання та поваги до бойових та трудових традицій народу, армії, підготовки молоді до служби в збройних силах України, проведенню зустрічей з военослужбовцями випускниками ліцею.
За традиціями ліцей кожного року до дня визволення Донбасу, Дня Перемоги проводять уроки мужності, лінійки та зустрічі з ветеранами та війнами Афганцями.

Робота навчального закладу з охорони праці
Призначено відповідаю чого за охороною праці в ліцею заступника директора по навчально-виробничій праці, Цалова Л.І. яка відповідає за стан охорони праці і техніки безпеки в цілому по ліцею. Ведуться журнали інструктажем і техніки безпеки. Готуються матеріали обліку і розслідування фактів травматизму учнів і працівників. «Про організацію роботи з безпеки життєдіяльності учнів СПЛ у 2012-2013 н.р. «Наказ № 269 від. 29.08.2012р.
Перевіряється рівень знань, умінь та навичок учнів вимогам навчальних планів і програм.

Навчально-матеріальна база
Стан навчально-побутових споруд (ліцей)

№ з/п Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення Проектна потужність (чол.) %
викорис-тання В яякому стані споруди чи приміщення Прмітка
1 Навчальний
корпус 2 700 100 Задовільно Працює
2 Суспільно-поутовий корпус 250 100 Задовільно Працює
3 Корпус навчальних майстерень 11 30 100 Задовільно Працює
4 Електровозний гараж 30 100 Задовільно Працює
5 Складські приміщення 3 100 Задовільно Працює
6 Їдальня 240 100 Задовільно Працює
7 Актова зала 360 100 Задовільно Працює
8 Спортивні зали 1 30 100 Задовільно Працює
9 Спортивний майданчик 30 100 Задовільно Працює
10 Бібліотека (читаьний зал) 40 100 Задовільно Працює
Стан навчально-побутових споруд (філія)

№ з/п Навчальні та побутові споруди або окремі приміщення Проектна потужність (чол.) %
викорис-тання В яякому стані споруди чи приміщення Прмітка
1 Навчальний корпус 246а? 400 100 Задовільно Працює
2 Корпус навчальних майстерень 248 ? 120 75 Задовільно Працює
3 Зварювальна майстерня 30 100 Задовільно Працює
4 Машинний зал 30 100 Задовільно Працює
5 Складські приміщення 1 100 Задовільно Працює
6 Холодильна камера 1 100 Задовільно Працює
7 Котельня 1 100 Задовільно Працює
8 Їдальня 80 100 Задовільно Працює
9 Актова зала 100 100 Задовільно Працює
10 Спортивні зали 2 30 100 Задовільно Працює
11 Спортивний майданчик 30 100 Задовільно Працює
12 Спортивний стадіон 30 100 Задовільно Працює
13 Бібліотека (читаьний зал) 30 100 Задовільно Працює

Постійно поповнюється підручниками, обладнаннями та очними посібниками. Щорічно виписуються газети „Освіта України”, «Жизнь», „Наша зоря”, журнали „Все для вчителя”, „Казна”, „Все про бухгалтерський облік”, „Бюджетна бухгалтерія”, «Позакласний час», «Профтехосвіта», «Дзеркало» «Всесвітня література» та інші.
Відремонтовані та підготовлені кабінети: „Молодша медична сестра”, „Перукар, манікюрниця”, „Допризовна підготовка молоді”, „Інформатики”, „Математики”, „Гірничої справи”, „Хімії”, 3-4 поверх гуртожитку, лабораторія «Кухар, кондитер», лабораторія «Перукарів», Кінозал.
Ведеться в поточному році ремонти кабінетів: „Етнографії”, „Фізики”, „Укр. літератури”, „Історії” „Зарубіжної літератури”, Електромонтажної лабораторії, «Електроматеріалознавства», «ГШО», «ОГД».
Підготовлені методичний кабінет, ведеться поповнення його методичної бази. Ведеться підготовка гуртожитку на 4 поверсі, здійснюється капітальний ремонт кімнат, ремонт дахів, ремонт водоводів, учительська, підсобні приміщення їдальні, актовий зал, спортивний зал, кафільна плитка в холі адмін приміщення, відремонтовані 6 внутрішні туалетів. Потребує ремонту дах у коридорі адміністративного корпусу, дах майстерні електровозної, дах спортивного залу, а також дах ряда приміщень у філії, обладнання та ремонт майстерні з електрогазозварювального виробництва почався у 2013році, адміністрація вдячна майстрам виробничого навчання Кривущенко М.І., Дегтяреву О.В., ст. майстру Резніченко С.О., керівнику фіз. виховання Рутченко В.В., та групі учнів ЕС – 4, ЕС – 3, ЕС – 2, та розпочати ремонт водоводної мережі, ремонт опалювальної системи у гуртожитку, та навчальних кабінетів 2-3-4-5 поверхів.

Наявність кабінетів, майстерень в ліцеї (Таблиця № 6)

№ п/п Наявність кабінетів, майстерень Кількість % укомплектовано відповідно до програми Перспектива готовності до 01.09.2012 року
1 2 3 4 5
Кабінети
1 Охорона праці 1 99 Готов
2 Технічне креслення 1 99 Готов
3 ДПЮ 1 99 Готов
4 Електротехніка 1 99 Готов
5 Інформатики та інформаційних технологій 1 99 Готов
6 Математики 1 99 Готов
7 Фізики 1 99 Готов
8 Хімії 1 99 Готов
9 Зарубіжної літератури 2 99 Готов
10 Української мови та літератури 1 99 Готов
11 Історії України 1 99 Готов
12 Основи правових знань 1 99 Готов
13 Іноземної мови 1 99 Готов
14 Кулінарії 1 99 Готов
15 Товарознавства продовольчих товарів 1 99 Готов
16 Обладнання підприємств громадського харчування 1 99 Готов
17 Улаштування та ремонт гірничошахтного обладнання 1 99 Готов
18 Улаштування та ремонт шахтного електрообладнання 1 99 Готов
19 Рудникової автоматики 1 99 Готов
20 Фізіології 1 99 Готов
21 Основи гірничої справи 1 99 Готов
22 Перукарської справи 1 99 Готов
23 Матеріалознавства 1 99 Готов
24 Технології збагачення та брикетування вугілля 1 99 Готов
25 Технології приготування їжі 1 99 Готов
26 Утаткування підприємств харчування 1 99 Готов
27 Організацій обслуговування 1 99
Лабораторії 99
1 Інформатики та компьютерної техніки 2 99 Готов
2 Продавців продовольчих товарів 1 99 Готов
3 Кулінарії 1 99 Готов
4 Товароведення 1 99 Готов
5 Випробування сировини та готової продукції 1 99 Готов
6 Кухні лабораторія з дигустаційним залом 1 99 Готов
7 Інформаційних технологій 1 99 Готов
Майстерні 99 Готов
1 Слюсарна 1 99 Готов
2 Електромонтажна 1 99 Готов
3 Навчальна шахта 1 99 Готов
4 Шахтної автоматики 1 99 Готов
5 Звл гірничих машин 1 99 Готов
6 Електровозний гараж 1 99 Готов
7 Електровозний полігон 1 99 Готов
8 Майстерня манікюрниць 1 99 Готов
9 Кухня їдальня 1 99 Готов
10 Слюсарна 1 99 Готов
11 Навчально-виробнича ділянка 1 99 Готов

Наявність кабінетів, майстерень в філії (Таблиця № 6)

№ п/п Наявність кабінетів, майстерень Кількість % укомплектовано відповідно до програми Перспектива готовності до 01.09.2012 року
1 2 3 4 5
Кабінети
1 Охорона праці 2 99 Готов
2 Технічне креслення 1 90 Готов
3 ДПЮ 1 85 Готов
4 Електротехніка 1 85 Готов
5 Математики 1 92 Готов
6 Фізики 1 87 Готов
7 Хімії 1 80 Готов
8 Зарубіжної літератури 2 75 Готов
9 Української мови та літератури 1 98 Готов
10 Історії України 1 72 Готов
11 Іноземної мови 1 98 Готов
12 Улаштування та ремонт гірничошахтного обладнання 1 90 Готов
13 Улаштування та ремонт шахтного електрообладнання 1 93 Готов
17 Рудникової автоматики 1 89 Готов
18 Біологія 1 91 Готов
Лабораторії 99
1 Автоматики 1 85 Готов
Майстерні 99 Готов
1 Слюсарна 1 80 Готов
2 Електромонтажна 1 84 Готов
3 Електрогазозварювальна 1 78 Готов
4 Звл гірничих машин 1 86 Готов
5 Полігон гірничих машин 1 90 Готов
Все це робилось силами нашого трудового колективу.
Такий же перелік можна додати по проведеним роботам у філії.
Використання позабюджетних коштів

2011-2012 - офісна мебель 3300+17945=21245
- комп’ютери 2 шт. 8692
- Прінтер 1 шт 643
- ноутбуки 5 шт 18212
- Проектор (мультемідійний) 3 шт 11205
- DVD 1 шт. 300
- Телевізор 1 шт 5000
- Парікмахерськая (сушуар, дзеркало для лобароторії, стіл,
стул.) – 4828
- Веси електронні – 115
- Гозонокосилка 1 шт. - 1400
- Тачка садова 2 шт. - 970
- стіл телісний 1 шт. - 2850
- мати спортивні 2 шт. – 1600
- Стройматеріали – 73552
- Світильники 40 шт. – 7200
2012-2013 - Стройматеріали – 2520
- Концтовари – 4787
- Журнали т/о, п/о – 1400
- футбольна форма – 2500
2013-2014 - Придбані кухні – 2 комплекти – 15048
- М’який куток - 2 комплекти - 4941
Тільки за 2013 рік ми заробили 7500 грн. оказуючи послуги в проведенні весільних торжеств, 2013рік виробнича діяльність 11800.

Оплата за навчання надходять до спеціального фонду ліцею:

Рік Сума (грн.)
2012 120746
2013 117730
2014 62310

Кошти за практику від підприємств надійшли

Рік Сума (грн.)
2012 119649
2013 334762
2014 210490

Благодійні внески 2011 – 4858
2012 – 57167
2013 – 125002
2014 – 19562
Штатний розпис
В ліцеї постійно проводиться відповідна робота по підбору висококваліфікованих працівників для здійснення якісного навчального процесу. У 2013 році була введена посада юрист-консульта що дає можливість професійно складати договори, та здійснювати роботу Мальник Т.С. фахівець своєї справи ретельно відноситься до своїх обов’язків. На даний момент ведеться робота з інформаційною системою ДП Інфоресурс ЕДБО цю роботу проводе Левченко К.К.

1. Забезпеченість кадрами (Таблиця № 4)

№ з/п Категорії працівників Кількість штатним розписом Фактична кількість Які вакансії
1 Майстри виробничого навчання 28 23 5
2 Викладачі предметів профтехциклу 21 21
3 Викладачі загальноосвітніх предметів 9 9
4 Вихователі - - -
5 Методисти 1 1

Укомплектованість кадрів майстрів виробничого навчання 90%, із них вищу освіту мають 5 чол., середню – спеціальну – 21, 3 робітника навчаються у вищих навчальних закладах Бессараб В.В., Пляшечник В.В., отримують неповну вищу освіту Резніченко Т.А. Побажати успіхів студентам.
За наслідками атестації слід відмітити, що 6 майстрів мають 9 розряду, 10 – 10 розряду, 1-11 розряду, 1-12 розряду.
За наслідками атестації слід відмітити, що у 2013 – 2014 році 4 інженерно – педагогічних працівника пройшли атестацію. За результатами атестації – 2 викладача загальноосвітніх дисциплін підтвердили кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії»,
- один майстер в/н підвищив свій тарифний розряд.
- бібліотекар підвищела категорію «Спеціаліст».
Укомплектованість викладачів 97%, всі мають вищу освіту, за наслідками атестації слід відмітити що 9 викладачів мають вищу категорію: Миронова А.С., Макєєва О.І., Цалова Л.І., Резніченко Л.В., Пасинкова Л.В., Гречук К.Г., Павленко Е.В. Каменєва Л.В. та 8 викладачів – І категорію, 1 має 2 категорію та 4 спеціаліста.
Аналізуючи в цілому, укомплектування кадрами з наявністю штатного розкладу відповідно до контингенту складає 98%.
В ліцеї проводиться робота по підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, проходять курси в інституті післядипломної освіти викладачі й майстри.
Так були використані позабюджетні кошти на відрядження.
2012р. – 19879 грн.
2013р. – 18869 грн.
2014р. – 1800 грн.
Стало традиційним, звіт майстра або викладача після проходження курсів перед педколективом, де розповідаються свої враження, іновації отримані під час навчання.
2013-2014н.р. пройшли курси підвищення кваліфікації заст. директора НР, ст. майстер як резерв директора, 5 викладачів загальноосвітніх дисциплін та 2 майстра в/н.
2012 – 10 чоловік
Нагороди членів педагогічного колективу
У колективі працюють 4 відмінника освіти: Резніченко Л.В., Миронова А.С., Резніченко О.М., Макєєва О.І.
Дирекктор СПЛ Резніченко Л.В. нагороджена орденом-медаллю 75 років Донецької області та Знаком «Антона Макаренко».

Відпочинок працівників у Мелекіно.
Щорічно відпочивають працівники та члени їх сімей 7-8 (заїздів). Проводяться ремонтні роботи, Новицька Т.А., Передрій О.І., Довбиш Н.М., Сковронок О.В.. Придбана меблі дивани, куточок кухонний, застелений лінолеум, поклеєні обої, покрашений дім.
Про роботу ліцею в засобах масової інформації
Наша Зоря:
1. Запрошення професійного ліцею № 14 від 4 квітня 2014р..
2. Чарівники з ліцею № 45 від 8 листопада 2013р.
3. Фото на пам'ять № 27 від 5 липня 2013р.
4. Міський турнір з настільного тенісу №15 від 15 квітня 2013р.
5. Справжні професіонали у ліцеї № 26 від 25 червня 2013р.
6. Когда диплом не пропаде № 43 від 16 листопада 2013р. Газета «Шахтар Україні»
У 2013р. наш ліцей увійшов у книгу пошани Українського видавничого центру «Галактикас» «Україна й українці -= цвіт нації», гордість країни.
У 2014р. вийшла збірна куди увійшли Кращі освітяни та науковці України «Флагмани освіти і науки України». Ми дуже пишаємось, що у цю книгу потрапили кращі працівники Селидівського професійного лійею.
Працівниками ліцею, особисто адміністрацією проводиться велика робота по роботі пов’язаній з Методичним об’єднанням керівників Селидівсько-Красноармійській зоні. Добрими помічниками в цьому є Передрій О.І,, Рибалкіна Т.С. Порядка 350 документів передано по факсу. Більш 160 звітів зібрано і відправлено до управління освіти і науки.

Плани на майбутнє

– Покращувати матеріальну базу, придбати:
– мультимедійний пректор,
– Телевізор,
– Відеоапаратуру;
– Комп’ютерну техніку
– Гуртожиток відремонтувати;
– Спортивний майданчик; відремонтувати
– Підготувати тренажерний зал;
– Відновити роботу учнівського кафе;
– Учнівської перукарні;
– Магазин кулінарних виробів, відкрити в місті
– Надання послуг на обслуговування весільних торжеств, поминок, ювілеїв, вечорів.
– Ремонт опалювальної системи;
– Ремонт туалетів та каналізаційних мереж;
– Закінчити ремонт дахів, у філії та ліцеї.
– Продовжувати підтримувати договірні стосунки з технікумами та вищими навчальними закладами:
– Докучаєвським технікумом, Донецьким гірничо-економічним технікумом,
– Торгово-економічним університетом імені Тугано-Барановського,
– Університетом культури і мистецтва ім.. М.М. Паплавського.
– Дніпропетровським національним університетом.
Колектив у нас творчий і люба справа нам буде надавати наснаги та підняття іміджу нашому ліцею.

Директор Селидівського
професійного ліцею Л.В. Резніченко

СЕЛИДІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЦЙ
ЗБОРИ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

ПРОТОКОЛ
№ 2 від 23.06.2014р.

Голова – Макєєва О.І.
Секретар – Рибалкіна Т.С.
Присутні: 68 чол.

Порядок денний:
1. Звіт керівника СПЛ перед педагогічним колективом про проведену
роботу.
Відповід. Резніченко Л.В.
2. Таємне голосування про оцінку роботи керівника.
Відповід. Макєєва О.І., Цалова Л.І., Каменєва Л.В.

СЛУХАЛИ:
Резніченко Л.В. – директор СПЛ. Яка сказала, що для проведення зборів необхідно обрати голову і секретаря.
ВИСТУПИЛИ:
Кривущенко М.І. – майстер виробничого навчання. Який запропонував обрати головою Макєєву О.І., секретарем Рибалкіна Т.С.
УХВАЛИЛИ:
1.1. Обрати головою зборів Макєєву О.І., секретарем Рибалкіна Т.С.
2. СЛУХАЛИ:
Макєєву О.І. – голова комісії. Яка сказала, що згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 178 від 22.03.2005року кожен керівник професійно-технічного закладу повинен підзвітувати перед педагогічним колективом та громадськістю про проведену роботу. З цією метою затверджено Примірне положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадкістю. Завдання звітувати: забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом. Збори педагогічного колективу за результатами звіту керівника оцінюють його діяльність шляхом таємного голосування. Його результати відображаються у протоколі. Тому для проведення таємного голосування необхідно обрати лічильну комісію.
ВИСТУПИЛИ:
Цалов О.М. – викладач, яка запропонувала ввести до складу лічильної комісії Макєєву О.І., Цалову Л.І., Рибалкіну Т.С.
УХВАЛИЛИ:
2.1. Заслухати звіт керівника СПЛ Резніченко Л.В. про проведену роботу.
2.2. Обрати лічільну комісію у складі Макєєвої О.І., Цалової Л.І., Рибалкіної Т.С.
3. СЛУХАЛИ:
Резніченко Л.В. – керівника закладу. Вона сказала, що її звіт охоплює основні напрями її діяльності. Особливу увагу звернула директор на створення у навчальному закладі належних умов для забезпечення рівногодоступу для здобуття якісної освіти, створення умов для варіативності навчання та вжиті заходи щодо упровадження іноваційних педагогічних технологій у навчальний процес; організацію різних форм позаурочної навчально-виховної роботи; зміцнення та модернізацію матеріально-технічної бази ліцею.
ВИСТУПИЛИ:
Макєєва О.І. – голва комісії. Яка сказала, що усі працівники ліцею повинні оцінити звіт керівника про проведену роботу шляхом таємного голосування.
УХВАЛИЛИ:
3.1. Роботу керівника навчального закладу оцінити позитивно. За це проголосували 68 чоловіка, 6 з них висловили ще і письмові зауваження та пропозиції щодо поліпшення роботи директора.

Голва О.І. Макєєва
Секретар Т.С. Рибалкіна
Просмотров: 3773 | Добавил: Ирина_Владимировна | Рейтинг: 1.0/1
Всего комментариев: 1
1 sergstrelok86  
как забрать документы если я давно не учусь и живу далеко  Что делать?

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
» Календар
«  Июль 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
» Архів записів
» Важливе запитання
На какие оценки вы учитесь? (наиболее частая оценка)
Всего ответов: 162
» Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Copyright MyCorp © 2019Хостинг от uCoz